DevelosBlog DevelosMetodyki zarządzania projektami IT
Przejdź do: Lista artykułów
dodano: 29/05/2024

Metodyki zarządzania projektami IT

IT Knowledge

Metodyki zarządzania projektami IT — poznaj najpopularniejsze i wybierz najlepszą dla siebie!

Jeśli jesteś w kropce, próbując wybrać odpowiednią metodykę zarządzania projektami IT, nie jesteś sam. Mnogość dostępnych opcji sprawia, że trudno się na którąś z nich zdecydować. Poniżej przeanalizujemy najbardziej popularne podejścia i pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję. Czytaj dalej!

Czym są metodyki zarządzania projektami IT?

Metodyki zarządzania projektami IT to zestaw praktyk, technik i narzędzi stosowanych w celu skutecznego planowania, realizacji i kontrolowania projektów informatycznych. Korzystają z nich nie tylko programiści, ale także między innymi testerzy, analitycy biznesowi, projektanci UX/UI oraz menedżerowie projektów. Stosowane są zarówno w małych startupach, gdzie dynamiczność i szybkość realizacji są kluczowe, jak i w dużych korporacjach, gdzie istnieje potrzeba nadzorowania złożonych projektów na dużą skalę.

Istnieje wiele różnych metodyk zarządzania projektami informatycznymi, z których każda ma swoje zalety i ograniczenia. Najchętniej wykorzystywane są obecnie takie rozwiązania, jak model kaskadowy (Waterfall), metodyka Agile, Scrum oraz Kanban. Każda z tych metod ma swoje własne zasady, struktury i techniki, które można dostosować do konkretnych potrzeb i charakterystyki projektu.

Zależy Ci na profesjonalnym i efektywnym zarządzaniu projektem IT?

Powierz to zadanie wykwalifikowanym ekspertom Develos! Nasi doświadczeni specjaliści zadbają o terminowość prac i wysoką jakość produktu końcowego.

Dlaczego warto znać i stosować metodyki zarządzania projektami IT?

Znajomość i stosowanie metodyk zarządzania projektami IT ma kluczowe znaczenie dla skutecznego prowadzenia projektów informatycznych. Jednym z głównych celów ich wykorzystania jest zapewnienie terminowego dostarczenia wysokiej jakości produktu, który spełnia oczekiwania klienta.

Poprzez zastosowanie określonych procesów i praktyk, takich jak podział projektu na etapy, alokacja zasobów, zarządzanie ryzykiem, komunikacja z interesariuszami, metodyki te mają na celu usprawnienie efektywności oraz wydajności projektów informatycznych. 

Ponadto popularne metodyki zarządzania projektami informatycznymi, takie jak wspomniane Agile, Scrum czy Kanban, wyróżniają się elastycznością i adaptacyjnością. To pozwala na szybką reakcję na zmieniające się warunki oraz wymagania projektowe. Dzięki temu zespoły są w stanie dostarczać wartość dla klienta w krótszym czasie, co z kolei przekłada się na zwiększoną satysfakcję nabywcy i lepszą konkurencyjność na rynku.

Ponadto stosowanie metodyk zarządzania projektami IT sprzyja lepszemu zaangażowaniu zespołu, co może być obecnie dużym wyzwaniem, choćby z racji na popularność pracy zdalnej. Transparentność procesów, regularne spotkania i ciągła komunikacja pozytywnie wpływają na współpracę między członkami zespołu, co prowadzi do osiągania korzystniejszych wyników projektowych.

Wreszcie, organizacje, które efektywnie stosują metodyki zarządzania projektami IT, mają większą zdolność do adaptacji do zmian na rynku i szybszego reagowania na potrzeby klientów. Dzięki temu są w stanie utrzymać lub nawet zwiększyć swoją konkurencyjność na coraz bardziej przesyconym rynku.

Agile — co wyróżnia tę metodykę i dlaczego jest tak popularna?

Agile to bardzo popularna metodyka zarządzania projektami IT, która kładzie nacisk na elastyczność, adaptacyjność i iteracyjne dostarczanie wartości (stąd nazwa — agile oznacza po polsku „zwinny”). Zamiast długotrwałego planowania i realizacji projektu, Agile stawia na krótkie, iteracyjne cykle pracy, czyli na rozbijanie prac na mniejsze części.

Tak częste wykorzystanie Agile wynika głównie z jego konkretnych korzyści w praktyce. Po pierwsze, umożliwia błyskawiczne dostarczanie wartości dla klienta, co pozwala na szybsze generowanie zysków i zadowolenie klienta. Po drugie, stawia na transparentność, współpracę i zaangażowanie zespołu, co sprzyja efektywnej komunikacji oraz rozwiązywaniu problemów. Ponadto, Agile promuje ciągłe doskonalenie, co prowadzi do lepszej jakości produktu i zwiększonej konkurencyjności.

Korzysta lub korzystało z niej wiele znanych organizacji, m.in. IBM, Microsoft i Cisco. Jest szczególnie skuteczna w projektach, które charakteryzują się dużą niepewnością oraz zmiennością wymagań. Ponadto, organizacje o strukturze zdecentralizowanej, gdzie wymagane jest szybkie podejmowanie decyzji i elastyczność w działaniu, również mogą czerpać znaczne korzyści z zastosowania Agile.

Scrum — na czym polega i co go wyróżnia?

Kolejna omawiana metodyka zarządzania projektami informatycznymi, Scrum, jest silnie powiązana z opisaną już koncepcją Agile. Też kładzie nacisk na elastyczność, adaptacyjność i transparentność, jednakże w odróżnieniu od ogólnego podejścia Agile, Scrum wprowadza konkretne struktury, które nadają mu unikalny charakter.

W Scrumie praca jest zorganizowana w krótkie, regularne iteracje zwane sprintami, które trwają zazwyczaj od 1 do 4 tygodni. To, co wyróżnia tę metodykę, to wyraźnie zdefiniowane, charakterystyczne role: Product Owner, Scrum Master oraz Development Team. Product Owner jest odpowiedzialny za zarządzanie produktowym backlogiem oraz definiowanie priorytetów. Scrum Master dba o to, aby zespół działał zgodnie z zasadami Scruma. Natomiast Development Team wykonuje prace zgodnie z wybranymi zadaniami na dany sprint.

Kolejną cechą charakterystyczną Scruma jest zorganizowana struktura spotkań, takich jak Daily Stand-ups, Sprint Planning, Sprint Review i Sprint Retrospective. Te spotkania są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania Scruma, umożliwiając regularną komunikację, analizę postępu prac oraz refleksję nad procesem czy poszukiwanie możliwości poprawy.

Co więcej, Scrum promuje samodzielność i odpowiedzialność zespołu, co oznacza, że ten ma pełną kontrolę nad tym, jak realizowane są zadania oraz jakie decyzje podejmuje. Ta metodyka zarządzania projektami IT daje zespołowi większe poczucie zaangażowania i motywacji do osiągania celów projektowych.

Waterfall — jak działa ta klasyczna metodyka?

Model kaskadowy, zwany też Waterfall, to jedna z najstarszych i najbardziej klasycznych metodyk zarządzania projektami IT. W przeciwieństwie do podejścia Agile, gdzie praca jest podzielona na krótkie iteracje, Waterfall zakłada liniowy, sekwencyjny proces, w którym każda faza projektu jest realizowana po kolei, jakby spływała po kaskadzie.

Proces rozpoczyna się od ustalenia wymagań, następnie przechodzi przez etap projektowania, implementacji, testowania i wdrożenia, aż do utrzymania. Każda faza musi być zakończona, zanim rozpocznie się kolejna, co oznacza, że nie ma możliwości powrotu do wcześniejszych etapów, gdy już zostaną zakończone.

Model kaskadowy jest często wykorzystywany w projektach, które mają jasno określone i stałe wymagania oraz gdy planowanie oraz projektowanie mogą być wykonane z góry, zanim rozpocznie się implementacja. Jest to szczególnie przydatne, gdy wymagane jest dokładne i kompleksowe zrozumienie zadań przed przystąpieniem do pracy.

Organizacje, które preferują kontrolę nad procesem i chcą mieć klarowny plan działania na początku projektu, często wybierają model kaskadowy. Jednakże ta metodyka zarządzania projektami informatycznymi ma także swoje wady. Jej sztywna struktura może być problematyczna w przypadku projektów, które charakteryzują się dużą zmiennością wymagań lub potrzebą częstego dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Kanban — czym się charakteryzuje?

Kanban to unikalna metodyka zarządzania projektami IT, która znacznie różni się od wcześniej omówionych podejść. Zamiast opierać się na iteracyjnych cyklach działania czy zdefiniowanych strukturach, Kanban skupia się na wizualizacji procesu pracy za pomocą tablicy Kanban. Można powiedzieć, że jest czymś pomiędzy podejściem tradycyjnym a nowoczesnym.

Tablica Kanban jest podzielona na kolumny, które reprezentują różne etapy procesu pracy, np. „Do zrobienia”, „W trakcie”, „Zakończone”. Zadania są reprezentowane przez karty, które przemieszczają się po tablicy od jednej kolumny do drugiej w miarę postępu prac.

Jedną z głównych zalet tej metodyki jest łatwość adaptacji do zmieniających się warunków. Nie ma ustalonych sprintów ani sztywnych reguł, co pozwala na płynne dostosowywanie się do potrzeb projektu. Dzięki temu Kanban sprawdza się szczególnie dobrze w projektach, które wymagają ciągłego przepływu pracy i szybkiego reagowania na zmiany.

Kanban jest także skuteczną metodyką zarządzania projektami informatycznymi dla zespołów, które preferują bardziej swobodne podejście i nie chcą być ograniczane przez sztywne ramy czasowe czy role.

Jak wybrać odpowiednią metodykę zarządzania projektami informatycznymi?

Trudno spośród omówionych metodyk zarządzania projektami IT wskazać tę najlepszą. To, która opcja sprawdzi się najlepiej, zależy od indywidualnych czynników, takich jak: rodzaj projektu, jego skala, złożoność, dostępność zasobów oraz preferencje zespołu projektowego. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie specyfiki projektu i wybór metodyki, która najlepiej odpowiada jego wymaganiom oraz celom.

Gwoli przypomnienia, metodyka Agile wyróżnia się elastycznością i szybkim dostarczaniem wartości, ale może wymagać dobrze zorganizowanego zespołu. Scrum natomiast oferuje jasno zdefiniowane role i regularne spotkania, jednak może być wymagający, jeśli chodzi o zaangażowanie zespołu. 

Z kolei model kaskadowy (Waterfall) zapewnia klarowny plan działań oraz kontrolę nad procesem, ale jest mniej elastyczny i narażony na opóźnienia. Kanban, choć elastyczny i prosty w zastosowaniu, może wymagać dyscypliny ze strony zespołu. Brakuje mu także jasno zdefiniowanych struktur. 

Warto też zaznaczyć, że omówiliśmy tylko najbardziej znane metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Dostępnych opcji jest znacznie więcej, np. programowanie ekstremalne (Extreme Programming), Feature-Driven Development (FDD), Rapid Application Development (RAD), Lean Software Development czy Scrumban (połączenie Scruma i Kanbana). Każdy więc będzie w stanie znaleźć odpowiednią opcję dla swojego projektu i zespołu. Nie ma rozwiązań idealnych, ale zawsze będzie tak, że jakaś opcja będzie bliższa optymalnej niż inne.

Jak wdrożyć nową metodykę zarządzania projektami IT?

Przestawienie się z jednej metodyki zarządzania projektami IT na inną (czy też z pracy nieopartej na żadnej konkretnej metodyce na taką, która jakąś wykorzystuje) nie zawsze jest proste, zwłaszcza we większych organizacjach.

Przygotowanie zespołu na nową metodykę to więc podstawa, jeśli chcemy, aby przyjęta strategia faktycznie zaprocentowała. Po pierwsze, warto organizować szkolenia czy warsztaty, aby wszyscy zrozumieli zasady i cele nowej metodyki. Wdrożenie najlepiej przeprowadzać stopniowo, zaczynając od prostych projektów lub części projektów, aby zespół mógł krok po kroku się przystosować. 

Należy zachęcać do otwartej komunikacji i współpracy, aby wszyscy członkowie zespołu mogli dzielić się swoimi doświadczeniami oraz pomysłami na udoskonalenie procesu. Nie można zapomnieć również o regularnym monitorowaniu postępów czy zbieraniu opinii, aby móc szybko reagować na ewentualne problemy i dostosowywać metodologię do potrzeb projektu.

Metodyki zarządzania projektami informatycznymi to więc nieco bardziej złożone zagadnienie, niż mogłoby się w pierwszej chwili wydawać. Mamy jednak nadzieję, że udało nam się przedstawić je w przystępny sposób!

Przejdź do: Lista artykułów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi wpisami blogowymi. Znajdziesz tam ciekawe informacje ze świata IT!

Najlepsza jakość współpracy wynika ze zindywidualizowanego podejścia i doskonałego zrozumienia drugiej strony. Dlatego zachęcamy do kontaktu, abyśmy mogli lepiej poznać Twoje potrzeby i przedstawić odpowiednią ofertę na nasze usługi.

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas ważna. Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość naszych usług.