DevelosBlog DevelosCo to jest chmura obliczeniowa?
Przejdź do: Lista artykułów
dodano: 29/05/2024

Co to jest chmura obliczeniowa?

IT Knowledge

Co to jest chmura obliczeniowa? Poznaj najważniejsze informacje!

Chmura obliczeniowa pozwala firmom na elastyczne zarządzanie zasobami IT bez konieczności posiadania własnych serwerów. Dowiedz się, co to jest chmura obliczeniowa, jakie są jej rodzaje oraz w jakich sytuacjach może być szczególnie przydatna. Wszystko wyjaśnimy poniżej!

Co to jest chmura obliczeniowa i do czego służy?

Chmura obliczeniowa, znana także jako cloud computing, to model dostarczania usług IT, który wykorzystuje zdalne serwery do przechowywania, zarządzania i przetwarzania danych. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, w przypadku których firmy muszą inwestować w fizyczne serwery i infrastrukturę, chmura obliczeniowa umożliwia korzystanie z tych zasobów przez Internet.

Do czego służy chmura obliczeniowa w praktyce? Główną ideą chmury obliczeniowej jest elastyczność i skalowalność. Firmy mogą dostosowywać ilość wykorzystywanych zasobów do swoich aktualnych potrzeb, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie kosztami. Ponadto dostęp do chmury obliczeniowej z dowolnego miejsca na świecie umożliwia pracownikom łatwiejszą współpracę i zwiększa mobilność.

Chmura obliczeniowa — przykłady zastosowania

Gdzie ma zastosowanie chmura obliczeniowa? Cloud computing może być wykorzystany w wielu różnorodnych dziedzinach, co sprawia, że jest niezwykle wszechstronnym narzędziem dla firm o dowolnej wielkości i z różnych branż. Najczęściej spotykane zastosowania i przykłady chmury obliczeniowej obejmują:

  • przechowywanie danych,
  • backup i odzyskiwanie danych,
  • hosting aplikacji,
  • przetwarzanie danych,
  • sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe,
  • Internet rzeczy (IoT).

Każdą z wymienionych funkcji chmury obliczeniowej dokładnie opiszemy poniżej.

Przechowywanie i backup danych

Przechowywanie danych w chmurze, czyli najbardziej oczywisty przykład tego, co to jest cloud computing, eliminuje potrzebę posiadania własnych, kosztownych serwerów. Popularne usługi, takie jak Google Drive, Dropbox czy Amazon S3, oferują bezpieczne i skalowalne rozwiązania do przechowywania plików. 

Jednocześnie czasami potrzebne będzie korzystanie z dedykowanych usług do konkretnego typu danych. Chmura obliczeniowa umożliwia między innymi tworzenie kopii zapasowych danych, co jest kluczowe w przypadku awarii sprzętu lub ataków cybernetycznych. AWS Backup, Azure Backup i inne podobne rozwiązania zapewniają szybki dostęp do kopii zapasowych oraz możliwość szybkiego odzyskiwania danych.

Hosting aplikacji

Chmura jest doskonałym rozwiązaniem do hostowania aplikacji internetowych i mobilnych. Dzięki usługom takim jak AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine czy Microsoft Azure App Services, firmy mogą łatwo wdrażać i skalować aplikacje bez konieczności zarządzania serwerami.

W przypadku tworzenia oprogramowania SaaS (Software as a Service), usługi chmury obliczeniowej oferują elastyczność i skalowalność, co pozwala na szybkie wdrażanie aplikacji dostępnych na żądanie oraz dynamiczne dostosowywanie zasobów do aktualnych potrzeb użytkowników.

Przetwarzanie danych

Firmy chętnie korzystają z funkcji chmury obliczeniowej do przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). Tradycyjne narzędzia analityczne po prostu nie są w stanie podołać wyzwaniom związanym z petabajtami różnorodnych, szybko mnożących się informacji.

Bardziej zaawansowane rozwiązania, w tym Google BigQuery i Azure Data Lake, umożliwiają analizę danych w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla podejmowania szybkich i trafnych decyzji biznesowych.

AI i uczenie maszynowe

Rozwiązania napędzane sztuczną inteligencją cieszą się obecnie dużą popularnością. Jeśli ktoś chce zainteresować się nimi bliżej, warto, aby wiedział, co to cloud computing. Chmura obliczeniowa umożliwia bowiem korzystanie z zaawansowanych narzędzi AI i machine learning (uczenia maszynowego). 

Takie rozwiązania, jak AWS SageMaker, Google AI Platform czy Azure Machine Learning, pozwalają na budowanie, trenowanie i wdrażanie modeli AI bez potrzeby posiadania własnych, potężnych maszyn obliczeniowych.

Internet of Things

Chmura obliczeniowa wspiera również rozwój projektów IoT (Internetu rzeczy), umożliwiając zarządzanie i analizę danych pochodzących z wielu urządzeń jednocześnie. AWS IoT, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT Core i inne podobne narzędzia pomagają w integracji, monitorowaniu i zarządzaniu urządzeniami IoT.

Rodzaje chmury obliczeniowej

Chmura obliczeniowa może przybierać różne formy w zależności od specyficznych potrzeb i wymagań biznesowych. Można wyróżnić trzy główne rodzaje chmury obliczeniowej: chmura publiczna, chmura prywatna i chmura hybrydowa. Każdy z tych modeli ma swoje unikalne cechy i zastosowania.

Chmura publiczna

Chmura publiczna to model, w którym zasoby obliczeniowe są dostarczane przez zewnętrznego dostawcę usług chmurowych i udostępniane wielu użytkownikom za pośrednictwem Internetu. Najpopularniejsi dostawcy chmury publicznej to Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP). 

Klienci korzystają z infrastruktury dostawcy, co pozwala im na elastyczne skalowanie zasobów zgodnie z potrzebami. Chmura publiczna jest idealna dla firm, które potrzebują szybkiego dostępu do zasobów obliczeniowych i chcą uniknąć kosztów związanych z utrzymaniem własnej infrastruktury.

Chmura prywatna

Chmura prywatna to model, w którym zasoby obliczeniowe są dedykowane wyłącznie jednej organizacji. Może być zarządzana wewnętrznie przez firmę lub przez zewnętrznego dostawcę usług. 

Taka chmura obliczeniowa oferuje większą kontrolę nad infrastrukturą i danymi, co jest ważne dla firm, które mają specyficzne wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami. Jest to rozwiązanie często wybierane przez duże przedsiębiorstwa oraz organizacje z sektora finansowego i medycznego, gdzie bezpieczeństwo danych jest kluczowe.

Chmura hybrydowa

Czym jest chmura obliczeniowa hybrydowa? To rozwiązanie łączy zalety chmury publicznej i prywatnej. Pozwala firmom na korzystanie z własnych, prywatnych zasobów obliczeniowych, jednocześnie umożliwiając skalowanie do chmury publicznej w razie potrzeby. 

Dzięki temu firmy mogą zachować kontrolę nad krytycznymi danymi i aplikacjami, a jednocześnie cieszyć się oszczędnościami, jakie oferuje chmura publiczna. Chmura hybrydowa jest szczególnie przydatna dla firm, które chcą optymalizować swoje zasoby IT i dostosowywać się do zmieniających się warunków biznesowych.

Modele chmury obliczeniowej

Chmura obliczeniowa może być wdrażana w różnych modelach, które odpowiadają specyficznym potrzebom i wymaganiom biznesowym. Każdy z nich ma swoje unikalne cechy, które mogą być bardziej odpowiednie dla różnych rodzajów aplikacji i obciążeń. Poniżej omówimy trzy główne modele chmury obliczeniowej: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) oraz Software as a Service (SaaS).

Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service to model chmury obliczeniowej, który dostarcza firmom podstawowe zasoby obliczeniowe, takie jak maszyny wirtualne, przestrzeń dyskowa i sieci na żądanie. Dzięki IaaS firmy mogą wynajmować infrastrukturę IT, zamiast inwestować w drogi sprzęt. 

Przykłady usług IaaS to wspomniane już Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure, a także Google Compute Engine. IaaS oferuje największą elastyczność i kontrolę nad zasobami IT, co jest idealne dla firm potrzebujących skalowalnych oraz konfigurowalnych rozwiązań.

Platform as a Service (PaaS)

Platform as a Service oferuje przedsiębiorstwom cały zestaw narzędzi i usług do tworzenia, testowania oraz wdrażania aplikacji webowych i nie tylko. PaaS obejmuje infrastrukturę, ale także środowisko programistyczne, bazę danych, serwery aplikacyjne i inne usługi potrzebne do tworzenia aplikacji. 

Usługi takie jak Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk i Microsoft Azure App Services są przykładami PaaS. Ten model jest idealny dla deweloperów, którzy chcą skupić się na kodowaniu oraz logice aplikacji, bez martwienia się o zarządzanie infrastrukturą.

Dedykowane rozwiązania IT dla Twojego biznesu.

Kompleksowe wsparcie w zakresie nowych technologii — od pomysłu, przez wykonanie i wdrożenie, po rozwój oraz wsparcie.

Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS) rewolucjonizuje sposób, w jaki korzystamy z oprogramowania. W modelu SaaS aplikacje są dostarczane jako usługi chmury obliczeniowej przez Internet, co oznacza, że użytkownicy końcowi mogą uzyskiwać do nich dostęp bez konieczności instalowania i zarządzania nimi lokalnie. 

Powszechnie znane przykłady usług cloud computing w takim modelu to Microsoft Office 365, Google Workspace i Salesforce. SaaS jest doskonałym wyborem dla firm, które potrzebują gotowych do użycia aplikacji dostępnych na żądanie, eliminując potrzebę zarządzania infrastrukturą i zapewniając łatwe skalowanie oraz zarządzanie licencjami.

Chmura obliczeniowa — wady i zalety

Znając już definicję chmury obliczeniowej i jej zastosowanie, warto zastanowić się nad wdrożeniem jej w swojej organizacji. Chmura obliczeniowa oferuje wiele korzyści, ale ma również pewne wady, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji.

Zalety chmury obliczeniowej

Kluczowe cechy usług chmury obliczeniowej, które zostały już zasygnalizowane, to elastyczność i skalowalność: Cloud computing pozwala firmom szybko dostosowywać zasoby IT do bieżących potrzeb. Dzięki temu można łatwo zwiększać lub zmniejszać moce obliczeniowe i przestrzeń dyskową, co zapewnia efektywne zarządzanie kosztami.

Skoro mowa o kosztach: korzystanie z chmury eliminuje konieczność inwestowania w drogi sprzęt i jego utrzymanie. Model płatności za użycie (pay-as-you-go) pozwala na lepsze zarządzanie budżetem IT, co jest szczególnie korzystne dla małych i średnich firm. W przypadku usług SaaS (Software as a Service) często stosowane są opłaty subskrypcyjne, w przypadku których z góry znamy cenę usługi i również możemy łatwo planować wydatki.

Chmura obliczeniowa oferuje narzędzia do automatyzacji procesów, takich jak tworzenie kopii zapasowych, aktualizacje systemów czy monitorowanie wydajności. To pozwala na oszczędność czasu i zasobów oraz redukcję częstotliwości występowania błędów ludzkich. Istotne jest również, że dostawcy usług chmurowych inwestują w zaawansowane zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych, uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) i regularne audyty bezpieczeństwa.

Wady chmury obliczeniowej

Podstawowym problemem publicznych usług chmurowych jest uzależnienie od zewnętrznego dostawcy. W przypadku problemów technicznych występujących po stronie dostawcy firma może doświadczyć przestojów lub utraty danych. Jeśli chodzi o chmury prywatne, zależność ta jest mniejsza, ponieważ zasoby są dedykowane wyłącznie jednej organizacji i mogą być zarządzane wewnętrznie.

Warto także pochylić się ponownie nad kwestią płatności. Gdy przedsiębiorca korzysta z zewnętrznych usług, chociaż model płatności (pay-as-you-go lub subskrypcyjny) jest korzystny na początku, długoterminowe koszty korzystania z chmury mogą się sumować do dużych kwot — zwłaszcza w przypadku intensywnego wykorzystania zasobów. Firmy muszą dokładnie monitorować i zarządzać swoim zużyciem, aby uniknąć niespodziewanych wydatków, a w razie potrzeby zastanowić się nad stworzeniem własnych, dedykowanych rozwiązań.

Firmy działające w branżach regulowanych, np. branży medycznej, powinny ponadto upewnić się, że przechowywanie przez nich informacji w chmurze jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Niektóre regulacje mogą ograniczać rodzaj danych, które mogą być przechowywane w chmurze lub wymagać dodatkowych zabezpieczeń.

Co to jest chmura obliczeniowa? Podsumowanie

Chmura obliczeniowa to przyszłość IT, która może znacząco zwiększyć efektywność operacyjną firm. Przed jej wdrożeniem warto jednak dokładnie rozważyć wszystkie opisane aspekty, aby w pełni wykorzystać jej potencjał. Mamy nadzieję, że wiecie już doskonale, co to chmura obliczeniowa i jak można ją wykorzystać! 

Przejdź do: Lista artykułów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi wpisami blogowymi. Znajdziesz tam ciekawe informacje ze świata IT!

Najlepsza jakość współpracy wynika ze zindywidualizowanego podejścia i doskonałego zrozumienia drugiej strony. Dlatego zachęcamy do kontaktu, abyśmy mogli lepiej poznać Twoje potrzeby i przedstawić odpowiednią ofertę na nasze usługi.

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas ważna. Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić jakość naszych usług.